Členské / Membership

Členské 1 mesiac (Membership for 1 month)
50,00 €
Študentské členské 1 mesiac (Student's membership for 1 month)
25,00 €
Co-Work na 1 deň
9,99 € minimum